Artificial Intelligence

Wat is Artificial Intelligence ?

Zelfrijdende auto’s, chatbots, robots in de bouw, gebouwen en installaties die zelf nadenken zijn allemaal voorbeelden van Artificial Intelligence. Artificial Intelligence is steeds meer in het nieuws en heeft zeker een goede toekomst. Dit is mede te danken aan de verzameling van grote hoeveelheden data door verschillende systemen en de toename van rekenkracht van computers om met dergelijke hoeveelheden data om te kunnen gaan.

Definitie

Artificial Intelligence is een verzamelnaam van toepassingen waarbij machines/computers taken kunnen uitvoeren die voorheen alleen door mensen gedaan konden worden. Hierbij leert, redeneert en lost de machine/ computer zelf problemen op. Binnen Artificial Intelligence wordt hiervoor vaak gebruik gemaakt van Reinforcement Learning.

Reinforcement Learning

Bij Reinforcement Learning leert de machine of computer middels een systeem van straffen en belonen om een bepaald doel te bereiken.

Het werkt als volgt: een ‘agent’ of speler bevindt zich in een bepaalde omgeving en heeft de taak om een bepaald doel te bereiken. De speler observeert zijn positie in deze omgeving en neemt een besluit om een bepaalde actie te ondernemen teneinde zijn doel te bereiken. Vervolgens wordt deze actie uitgevoerd en bevindt de speler zich in een nieuwe situatie. Het algoritme evalueert de actie en de situatie waarbij de speler een beloning of straf krijgt. Op basis hiervan neemt de speler een nieuw besluit tot actie om dichter bij het einddoel te komen. Na het nemen van deze nieuwe actie vindt een evaluatie plaats. Deze stappen doorloopt het algoritme telkens opnieuw totdat het einddoel bereikt is. De speler streeft daarbij om een zo hoog mogelijke beloning te verkrijgen.

Samengevat:

  1. Speler bevindt zich in een omgeving
  2. De speler observeert zijn situatie in een bepaalde omgeving
  3. Speler neemt een besluit tot een bepaalde actie om een doel te bereiken
  4. De speler neemt de actie
  5. Speler bevindt zich in een nieuwe situatie
  6. Situatie en actie evalueren
  7. Speler krijgt een beloning of straf na evaluatie
  8. Stap 2 herhalen totdat einddoel bereikt is.

Afbeelding 1: Principe werking AI schematisch weergegeven. Speler is hierbij de installatie, omgeving is hierbij het gebouw en alles wat hierop invloed heeft.

Voorbehoud

Een misvatting is dat Artificial Intelligence een wondermiddel is waarmee alles mogelijk word. Dit komt mede door het principe: garbage in = garbage out. Als een algoritme moet werken met slechte data, dan zijn de resultaten ook onbruikbaar. Data is niet altijd eenduidig, er ontbreken gegevens of simpelweg is er te weinig data beschikbaar om het algoritme goed te trainen. Ook is het oppassen met de hoeveelheid invoervariabelen. Te veel invoervariabelen resulteert in een traag of zelfs onwerkbaar algoritme. Ook moeten de invoervariabelen onafhankelijk zijn van elkaar. Het komt voor dat de invoervariabelen afhankelijk zijn elkaar. Dit betekent dat als een invoervariabele verandert er ook een andere invoervariabele evenredig verandert. Dit beïnvloedt vervolgens de werking van het algoritme en de eindresultaten.

Toepassingen bouw- en installatiesector:

Er zijn vele toepassingen denkbaar. In afbeelding 1 is er een grote rol weggelegd voor gebouwbeheersystemen die installaties aansturen. Op basis van bezetting, aanwezige actieve warmtebronnen, omgevingscondities buiten het gebouw kan een algoritme naar de juiste binnenklimaatcondities streven. Daarnaast kan een Artificial Intelligence meedenken met verkeersbewegingen op een bouwplaats, of in een projectplanning.

Note:

Wat betekent Artificial Intelligence voor u?
Doordat Artificial Intelligence steeds makkelijker zijn weg weet binnen het bedrijfsleven zullen een aantal beroepen verdwijnen. Nu zie je het al in de reissector waarbij reisbureau’s het steeds moeilijker krijgen door de inzet van de AI. In de toekomst verdwijnen door Artificial Intelligence waarschijnlijk beroepen zoals belastingconsulenten, salarisadministrateurs en zelfs mogelijk vrachtwagenchauffeurs. Niet direct natuurlijk, maar een daling van vacatures in een aantal van deze sectoren zal zichtbaar zijn. Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de creativiteit van mensen waarbij Artificial Intelligence ondersteunend aan kan zijn. Een voorbeeld is het maken van ontwerpen die complexe berekeningen vereisen zoals bij gebouwconstructies het geval is. Ook inregelen van de juiste waterhoeveelheden kan in de toekomst door een systeem met Artificial Intelligence beter worden uitgevoerd. Om die reden is kennis over Artificial Intelligence belangrijk.